Spørretimespørsmål fra Petter Løvik (H) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om at læreboka "Samfunnskunnskap 9" gir eit svært negativt inntrykk av fiskerinæringa og har fleire direkte feil, og å sikre at slike bøker held faglege mål

Datert: 27.01.1999
Besvart: 03.02.1999 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Petter Løvik (H)

Spørsmål

Petter Løvik (H): Læreboka "Samfunnskunnskap 9" gir eit svært negativt inntrykk av fiskerinæringa og har også fleire direkte feil. Så lenge vi har ei offentleg godkjenningsordning vert innhaldet ståande som offentleg godkjende fakta.

Kva vil statsråden gjere i denne konkrete saka og generelt for å sikre at bøker der innhaldet er stempla som offentleg godkjent, held faglege mål?


Les hele debatten