Spørretimespørsmål fra Reidun Gravdahl (A) til kommunal- og regionalministeren

Om hvorfor grensetvisten mellom Vestre Toten og Østre Toten kommuner har slikt hastverk at den skal avgjøres i statsråd uten forutgående lokal prosess

Datert: 27.01.1999
Besvart: 03.02.1999 av kommunal- og regionalminister Ragnhild Queseth Haarstad

Reidun Gravdahl (A)

Spørsmål

Reidun Gravdahl (A): Vestre Toten kommune har blitt kjent med at grensetvisten mellom Vestre- og Østre Toten kommune skal avgjøres ved kongelig resolusjon førstkommende eller neste fredag. Saken gjelder et areal på 12,2 kvadratkilometer, og omfatter omlag 550 innbyggere.

Hvorfor har saken plutselig slik hastverk at den skal avgjøres i statsråd uten forutgående lokal informasjon og prosess?


Les hele debatten