Spørretimespørsmål fra Sigvald Oppebøen Hansen (A) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om å sikre at elevar i grunnskulen får høve til å reise på leirskule minst ein gong, slik Stortinget har føresett

Datert: 28.01.1999
Besvart: 03.02.1999 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Sigvald Oppebøen Hansen (A)

Spørsmål

Sigvald Oppebøen Hansen (A): Stortinget sitt politiske mål er at elevar i grunnskulen skal ha høve til å reise på leirskule minst ein gang i løpet av grunnskuletida.

Korleis vil statsråden sikre at dette skjer slik Stortinget har føresett?


Les hele debatten