Spørretimespørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til justisministeren

Om at overformynderiet grep inn i henhold til vergemålsloven etter at en gutt på 6 år vant en ny bil, mens familien vil bruke gevinsten til hele familiens beste

Datert: 28.01.1999
Besvart på vegne av: Justisministeren
Besvart: 03.02.1999 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): I Alvdal kommune har en gutt på 6 år vunnet en ny bil. Gleden i familien var veldig stor helt til overformynderiet grep inn i henhold til vergemålsloven. Familien ønsker å bruke gevinsten til hele familiens beste, mens overformynderiet har "tatt" bilen.

Hva vil statsråden gjøre for at denne og tilsvarende saker kan løses innenfor familiens egne rekker?


Les hele debatten