Spørretimespørsmål fra Terje Knudsen (FrP) til justisministeren

Om midler til Bergen politikammer, slik at begge forsøksprosjektene med lokalområdepoliti kan videreføres uten at det går ut over narkotikabekjempelsen

Datert: 28.01.1999
Fremsatt av: Jørn L. Stang (FrP)
Besvart på vegne av: Justisministeren
Besvart: 03.02.1999 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Terje Knudsen (Uav)

Spørsmål

Terje Knudsen (FrP): Narkotikaforbrytelsene i Bergen har økt med ca. 40 pst. i 1998. Bergen politikammer har derfor vært nødt til å videreføre bare et av de to forsøksprosjektene med lokalområdepoliti for å finne midler til narkotikabekjempelsen.

Vil statsråden sørge for nok midler til Bergen politikammer slik at begge forsøksprosjektene kan videreføres uten at det går utover bekjempelsen av narkotika og voldsutøvelse?


Les hele debatten