Spørretimespørsmål fra Jan Johnsen (H) til olje- og energiministeren

Om hvorfor små og mellomstore bedrifter er avskåret fra å få støtte til varmeanlegg, som i søknadsinnbydelsen er forbeholdt bygg over 1500 m^2 og med effektbehov på minst 50 kWh

Datert: 28.01.1999
Besvart på vegne av: Olje- og energiministeren
Besvart: 03.02.1999 av fiskeriminister Peter Angelsen

Jan Johnsen (H)

Spørsmål

Jan Johnsen (H): I forbindelse med Stortingets behandling av meldingen om en bærekraftig utvikling, er det lagt inn føringer som skal øke blant annet industriens muligheter til å ta i bruk alternativ energi. Det er derfor med forbauselse jeg leser i innbydelsen til å søke om støtte til varmeanlegg i 1999 at dette er forbeholdt bygg over 1500 kvadratmeter, med et effektbehov på minst 50 kWh.

Hvorfor er små og mellomstore bedrifter på denne måten avskåret fra å kunne få støtte?


Les hele debatten