Spørretimespørsmål fra Lodve Solholm (FrP) til fiskeriministeren

Om fastsettelsen av skjæringsdatoen i trålfisket etter norsk vårgytende sild til 2.1.98, med tilbakevirkende kraft

Datert: 28.01.1999
Besvart: 03.02.1999 av fiskeriminister Peter Angelsen

Lodve Solholm (FrP)

Spørsmål

Lodve Solholm (FrP): Fiskeridepartementet har fastsatt skjæringsdatoen i trålfisket etter norsk vårgytende sild til 2. januar 1998. Fartøyeiere føler seg urettferdig behandlet og mener vedtaket vil skape ustabile betingelser for trålernæringen.

Mener statsråden det var riktig å fastsette en skjæringsdato som har tilbakevirkende kraft?


Les hele debatten