Spørretimespørsmål fra Fridtjof Frank Gundersen (FrP) til utenriksministeren

Om at 10 kubanske journalister er invitert til Norge for å delta i et seminar om bl.a. ytringsfrihet på Utenriksdepartementets regning

Datert: 28.01.1999
Besvart: 03.02.1999 av utenriksminister Knut Vollebæk

Fridtjof Frank Gundersen (Uav)

Spørsmål

Fridtjof Frank Gundersen (FrP): Utenriksdepartementet har invitert 10 kubanske journalister til Norge for å delta i et seminar om blant annet ytringsfrihet. Omkostningene, 250 000 kroner, betales av Utenriksdepartementet.

Da det må antas at enhver journalist er kjent med de vesentlige trekk ved ytringsfriheten, anser statsråden at dette er vel anvendte skattepenger?


Les hele debatten