Spørretimespørsmål fra Inger Stolt-Nielsen (H) til helseministeren

Om følgene av at barn med den psykiske belastning et abortinngrep medfører, anklages for barnedrap, og virkningen av filmen "Eclipse of Reason" på et slikt barn

Datert: 26.01.1999
Besvart: 03.02.1999 av helseminister Dagfinn Høybråten

Inger Stolt-Nielsen (TF)

Spørsmål

Inger Stolt-Nielsen (H): Til tross for at seksuell omgang med barn under 16 år er straffbart, ble det i 1997 foretatt abortinngrep på 173 barn. De organisasjoner som statsråden mot faginstansers råd har innvilget statsstøtte, likestiller abort med barnedrap.

Hvilke konsekvenser mener statsråden det kan få at barn som bærer den psykiske belastning et abortinngrep medfører i tillegg anklages for barnedrap, og hvordan tror statsråden at filmen "Eclipse of Reason" vil virke på et barn som selv har gjennomgått et abortinngrep?


Les hele debatten