Spørretimespørsmål fra Gunn Karin Gjul (A) til miljøvernministeren

Om å hindre at CO¨2-utslippene øker etter opphevelsen av fritaket for elavgift på elkjeler, som vil gjøre det lønnsommere å fyre med olje i sentralvarmekjeler

Datert: 29.01.1999
Rette vedkommende: Finansministeren
Besvart: 03.02.1999 av finansminister Gudmund Restad

Gunn Karin Gjul (A)

Spørsmål

Gunn Karin Gjul (A): Fritaket for elavgift på elkjeler ble opphevet fra 1. januar 1999. Et slikt fritak vil gjøre det lønnsommere å fyre med olje framfor elektrisitet i sentralvarmekjeler. Basert på tidligere års erfaringer vil rundt 2 TWh gå over fra elektrisitet til olje. Dette innebærer en økning av CO2 utslippene med 600 000 tonn som tilsvarer 1,6 pst. økning i forhold til 1997 nivå.

Hva vil statsråden gjøre for å hindre at CO2 utslippene øker som en følge av denne omleggingen?


Les hele debatten