Muntlig spørsmål fra Børge Brende (H) til finansministeren

Om å gi forskriftsendringen vedr. konserninterne overføringer en grundig behandling med høring og presentasjon for Stortinget

Datert: 13.01.1999
Besvart: 13.01.1999 av finansminister Gudmund Restad

Børge Brende (H)

Spørsmål

Børge Brende (H):


Les hele debatten