Spørretimespørsmål fra Sonja Irene Sjøli (H) til kulturministeren

Om Rikspolitisk historisk senter på Eidsvoll og ulike anslag fra tidligere prosjektledelse og Statsbygg for merkostnaden knyttet til de vanskelige grunnforholdene

Datert: 02.02.1999
Besvart: 10.02.1999 av kulturminister Anne Enger

Sonja Irene Sjøli (H)

Spørsmål

Sonja Irene Sjøli (H): I Romerikes Blad 22. januar 1999 fremkommer det i et intervju med tidligere prosjektleder for Rikspolitisk historisk senter på Eidsvoll fra 1988 til 1992 at merkostnaden ved å sikre de vanskelige grunnforholdene i verste fall vil bli 6-7 mill. kroner. Statsbygg opererer med en merkostnad på 25 mill. kroner.

Er statsråden kjent med opplysningene fra den tidligere prosjektledelsen og hva mener statsråden om en differanse på bortimot 20 mill. kroner for sikring av grunnforholdene?


Les hele debatten