Spørretimespørsmål fra Jan Tore Sanner (H) til miljøvernministeren

Om hva som er gjort for å følge opp Stortingets ønske om en grundig vurdering av mål og strategier i kulturminnepolitikken

Datert: 03.02.1999
Besvart: 10.02.1999 av miljøvernminister Guro Fjellanger

Jan Tore Sanner (H)

Spørsmål

Jan Tore Sanner (H): I Innst. S. nr. 150 (1997-98) til St.meld. nr. 58 (1996-97), "Miljøvernpolitikk for en bærekraftig utvikling - Dugnad for framtida", etterlyste energi- og miljøkomiteen en grundig vurdering av mål og strategier i kulturminnepolitikken.

Hva har statsråden gjort for å følge opp Stortingets ønske?


Les hele debatten