Spørretimespørsmål fra Karita Bekkemellem (A) til helseministeren

Om oppslag om at norske leger tar til orde for å gi den såkalte lykkepillen til barn og unge, og om å sikre disse barna og ungdommene forsvarlig psykologisk behandling

Datert: 03.02.1999
Fremsatt av: Asmund Kristoffersen (A)
Besvart: 10.02.1999 av helseminister Dagfinn Høybråten

Karita Bekkemellem (A)

Spørsmål

Karita Bekkemellem (A): I Dagbladet 24. januar 1999 tar norske leger til ordet for å gi den såkalte lykkepillen til barn/unge.

Mener statsråden at slik medisinering av mindreårige er forsvarlig og en fallitterklæring at mindreårige blir satt på kjemisk fremstilte antidepressiver over kortere eller lengre tid, og hva vil statsråden gjøre for at disse barna/ungdommene får forsvarlig psykologisk behandling?


Les hele debatten