Spørretimespørsmål fra Astrid Marie Nistad (A) til justisministeren

Om å oppnemne et kvinnevaldsutval, slik Stortinget og Kvinnehelseutvalet har bedt om

Datert: 03.02.1999
Besvart på vegne av: Justisministeren
Besvart: 10.02.1999 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Astrid Marie Nistad (A)

Spørsmål

Astrid Marie Nistad (A): I samband med at Kvinnehelseutvalget la fram sin rapport om kvinnehelsa, peika dei på at det bør setjast ned eit offentleg kvinnevoldsutval. Stortinget har bedt om det same i handsaming av Budsjett-innst. S. nr. 4 (1998-99) til Justisdepartementet sitt budsjettforslag for 1999.

Vil statsråden følgje opp Stortinget og Kvinnehelseutvalget med å oppnemne eit kvinnevoldsutval?


Les hele debatten