Spørretimespørsmål fra Steinar Bastesen (TF) til kommunal- og regionalministeren

Om en friere bruk av kommunale næringsfond, da årlige kapitalgrenser begrenser kommunenes mulighet til aktiv deltakelse i næringsarbeid

Datert: 03.02.1999
Besvart: 10.02.1999 av kommunal- og regionalminister Ragnhild Queseth Haarstad

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (TF): Forvaltningen av kommunale næringsfond reguleres av Kommunal- og regionaldepartementet som fastsetter årlige kapitalbehovsgrenser. Kapitalgrensene setter klare grenser for kommunenes mulighet til aktiv deltagelse i næringsarbeid utover mindre investeringer og etableringer av små foretak.

Er statsråden villig til å revidere regelverket slik at kommunene, for å sikre næringsaktivitet og bosetting, får en friere bruk av fondene?


Les hele debatten