Spørretimespørsmål fra Ågot Valle (SV) til barne- og familieministeren

Om tiltak for at flere barn med flerkulturell bakgrunn skal få barnehageplass til en overkommelig pris

Datert: 29.01.1999
Besvart: 10.02.1999 av barne- og familieminister Valgerd Svarstad Haugland

Ågot Valle (SV)

Spørsmål

Ågot Valle (SV): En undersøkelse fra FAFO - forskningsstiftelsen viser at innvandrerfamilier gjerne vil ha barnehageplass til barna sine. Men ofte får de ikke plass, eller plassen er for dyr. Når vi vet at barnehagen er en viktig arena for integrering i det norske samfunnet, er dette bekymringsfullt.

Hva vil statsråden gjøre for at flere barn med flerkulturell bakgrunn kan få barnehageplass til en overkommelig pris?


Les hele debatten