Spørretimespørsmål fra Per Sandberg (FrP) til barne- og familieministeren

Om en mulig sammenheng mellom de siste 15 års familiepolitikk og det at stadig flere barn og ungdommer rammes av alvorlige depresjoner

Datert: 29.01.1999
Besvart: 10.02.1999 av barne- og familieminister Valgerd Svarstad Haugland

Per Sandberg (FrP)

Spørsmål

Per Sandberg (FrP): Stadig flere norske barn og ungdommer rammes av alvorlige depresjoner. For mange av disse gir tradisjonelle behandlingsmetoder med psykoterapi nesten ingen resultater. Nå vil mange leger øke bruken av de såkalte lykkepillene til barn og unge.

Mener statsråden dette kan ha sammenheng eller være et resultat av de siste 15 års familiepolitikk?


Les hele debatten