Spørretimespørsmål fra Bent Hegna (A) til olje- og energiministeren

Om tvil pga. EUs eldirektiv om realiseringen av tre nye kabelforbindelser til kontinentet, og tiltak for å unngå problemer for elforsyningen ved ekstreme værforhold

Datert: 28.01.1999
Besvart: 10.02.1999 av olje- og energiminister Marit Arnstad

Bent Hegna (A)

Spørsmål

Bent Hegna (A): De siste årene har vi i Norge vært avhengig av kraftimport fra utlandet. Det er vedtatt å legge 3 nye kabler til kontinentet som skal komme i drift fra år 2001 og år 2004. På grunn av EUs eldirektiv er det fra flere hold uttrykt tvil om hvorvidt disse kabelforbindelsene blir realisert.

Hva er statsrådens vurdering av dette og hva gjøres for å sikre at vi i framtiden ikke får problemer med elforsyningen ved ekstreme værforhold med sterk kulde og lite nedbør?


Les hele debatten