Spørretimespørsmål fra Bent Hegna (A) til olje- og energiministeren

Om tiltak for å oppnå målet om å være selvforsynt med elektrisk kraft, i lys av at Norge de tre siste årene har vært avhengig av kraftimport

Datert: 28.01.1999
Besvart: 10.02.1999 av olje- og energiminister Marit Arnstad

Bent Hegna (A)

Spørsmål

Bent Hegna (A): Norge har som målsetting å være selvforsynt med elektrisk kraft. De tre siste årene har vi vært avhengig av import. I fjor importerte vi så mye som 3,6 TWh strøm fra kontinentet. Forbruket vokser år for år mens produksjonen av elkraft ikke økes tilsvarende.

Hva gjør Regjeringen for at vi skal oppnå målsettingen om selvforsyning?


Les hele debatten