Spørretimespørsmål fra Ottar Kaldhol (A) til miljøvernministeren

Om at oppdrettsanlegg som ligg nær elvar kan vere ei av årsakene til at villaksstammane har blitt dramatisk reduserte og delvis står i fare for å bli utrydda

Datert: 27.01.1999
Fremsatt av: Laila Kaland (A)
Besvart: 10.02.1999 av miljøvernminister Guro Fjellanger

Ottar Kaldhol (A)

Spørsmål

Ottar Kaldhol (A): Frå fleire hald blir det hevda at oppdrettsanlegg som ligg nær elvar, kan vere ei av årsakene til at villaksstammane har blitt dramatisk reduserte og delvis står i fare for å bli utrydda.

Har Miljøverndepartementet i samarbeid med Fiskeridepartementet og Landbruksdepartementet vurdert denne problemstillinga, og kva konkrete tiltak vil i så fall statsråden gjere for å redde villaksen?


Les hele debatten