Spørretimespørsmål fra Gunnar Halvorsen (A) til miljøvernministeren

Om å vurdere å fjerne forbudet mot rekreasjonsløyper i § 5 i lov om motorisert ferdsel i utmark, da antallet snøscootere øker dramatisk

Datert: 28.01.1999
Besvart: 10.02.1999 av miljøvernminister Guro Fjellanger

Gunnar Halvorsen (A)

Spørsmål

Gunnar Halvorsen (A): Lov om motorisert ferdsel i utmark har i § 5 forbud mot rekreasjonsløyper med unntak av Finnmark og Nord-Troms. Antall snøscootere øker dramatisk, og fra et miljøsynspunkt er en nå kommet til et punkt der alle ville tjene på å fjerne et slikt forbud mot rekreasjonsløyper.

Er statsråden villig til å vurdere og åpne for rekreasjonsløyper under streng kontroll av Miljøverndepartementet?


Les hele debatten