Spørretimespørsmål fra Steinar Bastesen (TF) til fiskeriministeren

Om tiltak for å motvirke prosessen med sammenslåing og oppkjøp av fiskeforedlingsbedrifter med trålkvoterettigheter og eierskap i båter med konvensjonelle fiskerettigheter

Datert: 03.02.1999
Besvart: 10.02.1999 av fiskeriminister Peter Angelsen

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (TF): Den siste tiden har det pågått en prosess med sammenslåing og oppkjøp av fiskeforedlingsbedrifter med trålkvoterettigheter og eierskap i båter med konvensjonelle fiskerettigheter. Dette for å få kontroll med fiskeressursene ut ifra kortsiktig profittmotiv. Særlig kan Lofoten- og Vesterålsregionen stå i fare for å miste råstoff som er livsnerven i lokalsamfunnet og lokalt eierskap svekkes ved uthuling av lovverket.

Hvilke tiltak mener statsråden kan egne seg for å motvirke denne utviklingen?


Les hele debatten