Spørretimespørsmål fra Vidar Bjørnstad (A) til justisministeren

Om å sikre en hurtigere soningsavvikling, med henvisning til at politiet bruker lang tid på å få oversendt dommene

Datert: 04.02.1999
Besvart på vegne av: Justisministeren
Besvart: 10.02.1999 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Vidar Bjørnstad (A)

Spørsmål

Vidar Bjørnstad (A): Det er en målsetting at straffedømte skal starte soningen straks og senest to måneder etter at dommen er rettskraftig. Undersøkelser viser at over tusen straffedømte ikke har startet soning mer enn tre måneder etter at dom har falt. Dette begrunnes blant annet med at politiet bruker lang tid på å få oversendt dommene. Samtidig står fengselsplasser ledig.

Hva vil statsråden gjøre for å sikre en hurtigere soningsavvikling?


Les hele debatten