Spørretimespørsmål fra Per Sandberg (FrP) til arbeids- og administrasjonsministeren

Om at pensjonister som ringer Statens Pensjonskasse risikerer en ventetid på en time eller mer før de får svar, og utgiftene dette medfører

Datert: 04.02.1999
Besvart: 10.02.1999 av arbeids- og administrasjonsminister Eldbjørg Løwer

Per Sandberg (FrP)

Spørsmål

Per Sandberg (FrP): Statens Pensjonskasse er blitt stadig mindre tilgjengelig den siste tiden. Pensjonister som ringer for å få svar på ulike spørsmål i forbindelse med sine pensjoner risikerer å måtte vente i opp til en time eller mer. Med den moderne teleteknologien, der man venter mens man stadig rykker fremover i køen, blir telefonregningene svært høye.

Er dette en akseptabel måte å skyve utgifter over på pensjonistene, og burde ikke disse utgiftene bæres av dem som har bestilt tjenesten?


Les hele debatten