Spørretimespørsmål fra Petter Løvik (H) til justisministeren

Om kuttet i drifts- og overtidsbudsjettet til Sunnmøre politikammer, og at lensmennene skal rykke ut på overtid berre dersom liv og helse står i fare

Datert: 04.02.1999
Besvart på vegne av: Justisministeren
Besvart: 10.02.1999 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Petter Løvik (H)

Spørsmål

Petter Løvik (H): Sunnmøre politikammer har fått tildelt to nye stillingar for 1999. Samtidig er drifts- og overtidsbudsjettet kutta med fleire millionar kroner. Politimeisteren har difor sendt brev til lensmennene på Sunnmøre om å rykke ut på overtid berre dersom liv og helse står i fare.

Kva vil statsråden gjere for å rette på denne heilt uhaldbare situasjonen?


Les hele debatten