Spørretimespørsmål fra Karita Bekkemellem (A) til barne- og familieministeren

Om at kommunal og privat barnehageutbygging er stoppet opp i Oslo pga. manglende bevilgninger og usikkerheten rundt kontantstøtten

Datert: 04.02.1999
Fremsatt av: Britt Hildeng (A)
Besvart: 10.02.1999 av barne- og familieminister Valgerd Svarstad Haugland

Karita Bekkemellem (A)

Spørsmål

Karita Bekkemellem (A): Statsråden har tidligere uttalt at ingen skulle tape på Regjeringens prioriteringer i barne- og familiepolitikken. I Oslo er den kommunale- og private barnehageutbyggingen stoppet helt opp, og det står 4500 barn i kø for å få barnehageplass. Byrådet begrunner manglende bevilgninger og satsing på barnehager med usikkerheten rundt kontantstøtten.

Hva vil statsråden gjøre for å oppklare denne eventuelle usikkerhet slik at de barna som ønsker det skal få et barnehagetilbud?


Les hele debatten