Spørretimespørsmål fra Britt Hildeng (A) til sosialministeren

Om hvor langt kommuner kan gå i konkurranseutsetting i helse- og omsorgssektoren, med henvisning til forslagene fra byrådet i Oslo innenfor eldreomsorgen

Datert: 04.02.1999
Besvart: 10.02.1999 av sosialminister Magnhild Meltveit Kleppa

Britt Hildeng (A)

Spørsmål

Britt Hildeng (A): Byrådet i Oslo har foreslått å sette eldreomsorg i tre bydeler ut på anbud som ledd i en omfattende plan for privatisering av hovedstadens eldreomsorg. Byrådet ønsker videre å delegere vide privatiseringsfullmakter på dette og andre områder til underliggende etater og bydeler.

Hvor langt mener statsråden at kommuner kan gå i konkurranseutsettingsvirksomhet innen helse- og omsorgssektoren?


Les hele debatten