Spørretimespørsmål fra Grethe G. Fossum (A) til kulturministeren

Om bruken av bevilgningen til selskapet Tusenårsskiftet - Norge 2000 AS for 1999 til driftsutgifter og fordeling til kommunene

Datert: 04.02.1999
Besvart: 10.02.1999 av kulturminister Anne Enger

Grethe G. Fossum (A)

Spørsmål

Grethe G. Fossum (A): Ett av ansvarsområdene for selskapet Tusenårsskiftet - Norge 2000 AS er markering av tusenårsskiftet. I budsjettet for 1999 ble det bevilget 55 mill. kroner til dette formål.

Hvor mye har selskapet til nå brukt til driftsutgifter, hvor mye gjenstår til fordeling til kommunene og hvordan tenkes summen fordelt?


Les hele debatten