Spørretimespørsmål fra Jan Petter Rasmussen (A) til justisministeren

Om vurderingene som legges til grunn for å innvilge besøksvisum til nære slektninger av mennesker som har fått oppholdstillatelse i Norge

Datert: 04.02.1999
Besvart på vegne av: Justisministeren
Besvart: 10.02.1999 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Jan Petter Rasmussen (A)

Spørsmål

Jan Petter Rasmussen (A): Hvilke vurderinger legger Regjeringen til grunn for å innvilge besøksvisum for nære slektninger til mennesker som har fått oppholdstillatelse i Norge?


Les hele debatten