Spørretimespørsmål fra Jan Petter Rasmussen (A) til utenriksministeren

Om status for gjennomføringen av FN-avtalen fra 1995 for forvaltningen av vandrende fiskebestander utenfor kyststatenes økonomiske soner

Datert: 04.02.1999
Besvart: 10.02.1999 av utenriksminister Knut Vollebæk

Jan Petter Rasmussen (A)

Spørsmål

Jan Petter Rasmussen (A): Hva er status for gjennomføringen av FN-avtalen fra 1995 for forvaltningen av vandrende fiskebestander utenfor kyststatenes økonomiske soner, og hva gjøres fra norsk side for å få avtalen realisert?


Les hele debatten