Spørretimespørsmål fra Elsa Skarbøvik (KrF) til utviklings- og menneskerettighetsministeren

Om oppslag om at religiøse minoriteter i India, bl.a. kristne, utsettes for omfattende voldsbruk og trakassering

Datert: 04.02.1999
Besvart: 10.02.1999 av utviklings- og menneskerettighetsminister Hilde Frafjord Johnson

Elsa Skarbøvik (KrF)

Spørsmål

Elsa Skarbøvik (KrF): I media er det kommet informasjon om at det er omfattende voldsbruk og trakassering overfor religiøse minoriteter i India. Menneskerettighetsorganisasjoner melder om religiøst motiverte angrep på kristne.

Hvordan ser statsråden på slike brudd på menneskerettighetene, og hva kan gjøres for at indiske myndigheter tar religionsfriheten på alvor?


Les hele debatten