Spørretimespørsmål fra Ågot Valle (SV) til justisministeren

Om å gi serbiske asylsøkere fra Øst-Slavonia opphold på humanitært grunnlag, da de blir utsatt for omfattende trakassering i Kroatia

Datert: 05.02.1999
Besvart på vegne av: Justisministeren
Besvart: 10.02.1999 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Ågot Valle (SV)

Spørsmål

Ågot Valle (SV): På en høring i regi av Oslo Bispedømmeråd kom det fram at serberne i Øst-Slavonia i Kroatia blir utsatt for omfattende trakassering, og at situasjonen stadig forverrer seg. En av de serbiske krigsfangene fra andre verdenskrig, skriver i et brev til statsminister Kjell Magne Bondevik at den fascistiske organisasjonen Ustasja har fått nytt liv i Kroatia.

Vil statsråden på bakgrunn av disse opplysningene vurdere å gi de serbiske asylsøkerne fra Øst-Slavonia opphold på humanitært grunnlag?


Les hele debatten