Spørretimespørsmål fra Gunnar Breimo (A) til kulturministeren

Om kommunenes forventninger skapt av selskapet Tusenårsskiftet - Norge 2000 AS om statlig støtte til tusenårsprosjekter, og hva samlet søknadssum og summen av sponsormidler er

Datert: 05.02.1999
Besvart: 10.02.1999 av kulturminister Anne Enger

Gunnar Breimo (A)

Spørsmål

Gunnar Breimo (A): Selskapet Tusenårsskiftet - Norge 2000 AS har aktivt skapt store forventninger om statlig støtte til tusenårsprosjekter. I 1999 er det bevilget 20 mill. kroner til dette. I tillegg kommer eventuelle sponsormidler til selskapet.

Hvor stor er den samlede søknadssummen samt summen av sponsormidler, og hvordan vil statsråden følge opp forventningene kommunene har?


Les hele debatten