Spørretimespørsmål fra Jon Olav Alstad (A) til barne- og familieministeren

Om å lage en bedre FN-rapport om likestilling i Norge fra Barne- og familiedepartementet, pga. massiv kritikk mot den foreliggende rapporten

Datert: 05.02.1999
Besvart: 10.02.1999 av barne- og familieminister Valgerd Svarstad Haugland

Jon Olav Alstad (A)

Spørsmål

Jon Olav Alstad (A): Det er fremkommet massiv kritikk av departementets FN-rapport om likestilling. Den er mangelfull og ufullstendig hevder Likestillingsombudet.

Vil statsråden ta initiativ for å lage en bedre og mer utfyllende rapport om likestilling i Norge?


Les hele debatten