Spørretimespørsmål fra Kenneth Svendsen (FrP) til nærings- og handelsministeren

Om det fylkeskommunale prosjektet Nettverk for kvinner i Nordland, og det å bruke offentlige midler til å organisere strykninger og opprette kvinnelister ved kommunevalg

Datert: 05.02.1999
Rette vedkommende: Kommunal- og regionalministeren
Besvart: 10.02.1999 av kommunal- og regionalminister Ragnhild Queseth Haarstad

Kenneth Svendsen (FrP)

Spørsmål

Kenneth Svendsen (FrP): "Nettverk for kvinner i Nordland" er et fylkeskommunalt prosjekt i Nordland. Prosjektet har som formål og øke kvinners engasjement i samfunnet. Ved siste kommunevalg arbeidet en slik gruppe i Beiarn kommune aktivt for å stryke personer ved kommunevalget. I år har en gruppe i Vågan kommune startet arbeidet med å etablere en egen kvinneliste.

Mener statsråden det er riktig å bruke offentlige midler fra Nærings- og handelsdepartementets budsjett til å organisere strykninger i kommunevalg, og til å opprette valglister?


Les hele debatten