Spørretimespørsmål fra Kristin Halvorsen (SV) til samferdselsministeren

Om funn av avisningsvæskene glykol og acetat i grunnvannet på Gardermoen, og å kartlegge og rydde opp i forurensningene og hindre framtidige lekkasjer

Datert: 05.02.1999
Fremsatt av: Rolf Reikvam (SV)
Besvart: 10.02.1999 av samferdselsminister Odd Einar Dørum

Kristin Halvorsen (SV)

Spørsmål

Kristin Halvorsen (SV): Det er funnet rester av avisningsvæskene glykol og acetat i grunnvannet på Gardermoen. Dersom grunnvannet forurenses, vil dette ødelegge et uhyre verdifullt grunnvannsreservoar.

Hva vil statsråden gjøre for å kartlegge og rydde opp i forurensningene til grunnvannet, og for å forhindre slike lekkasjer i framtiden?


Les hele debatten