Spørretimespørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til helseministeren

Om hvorvidt kommuneleger og allmennleger med driftsavtale har adgang til å ta betalt av pasienten for telefonresept uten konsultasjon

Datert: 05.02.1999
Besvart: 10.02.1999 av helseminister Dagfinn Høybråten

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): Leger antas ikke å ha anledning til å ta betalt av pasienten for telefonresept når vedkommende henter den selv uten forutgående konsultasjon på legekontoret, men de kan kreve refusjon fra trygdekontoret for tjenesten. I Sarpsborg tar alle kommuneleger og almenleger med driftsavtale fra kr. 20 til kr. 35 betalt for denne tjenesten.

Mener statsråden legene har adgang til å ta betalt av pasienten for resept uten konsultasjon?


Les hele debatten