Spørretimespørsmål fra Leif Lund (A) til kommunal- og regionalministeren

Om statsråd Queseth Haarstads angivelse av øremerking og detaljstyring overfor kommunesektoren som årsak til at kommunene sliter med økonomien, og om hva hun vil endre

Datert: 05.02.1999
Besvart på vegne av: Kommunal- og regionalministeren
Besvart: 17.02.1999 av fiskeriminister Peter Angelsen

Leif Lund (A)

Spørsmål

Leif Lund (A): I den muntlige spørretimen i Stortinget 3. februar 1999 sa statsråd Queseth Haarstad at mye av årsaken til at kommunene sliter med kommuneøkonomien er den øremerking og detaljstyring som blir drevet ovenfor kommunesektoren.

Hvilke øremerkede tilbud og detaljstyring er det statsråden vil forandre på?


Les hele debatten