Spørretimespørsmål fra Grete Knudsen (A) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om hvorfor Havforskningsinstituttet i Bergen er fratatt forskningsansvar for kystressursene fra Stad og nordover i forkant av forskningsmeldingen

Datert: 05.02.1999
Rette vedkommende: Fiskeriministeren
Besvart: 17.02.1999 av fiskeriminister Peter Angelsen

Grete Knudsen (A)

Spørsmål

Grete Knudsen (A): Havforskningsinstituttet i Bergen er fratatt forskningsansvar for kystressursene fra Stad og nordover, til tross for at det foreligger en samarbeidsavtale mellom Tromsø og Bergen.

Hvorfor skjer denne endringen nå, i forkant av den bebudede forskningsmeldingen som ville sikre en helhetlig vurdering?


Les hele debatten