Spørretimespørsmål fra Marit Tingelstad (Sp) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om at mange av våre nye landsmenn med gode lærerkvalifikasjoner hjemmefra ikke får godkjent utdannelsen, samtidig som det er stor mangel på faglært arbeidskraft i grunnskolen

Datert: 09.02.1999
Besvart: 17.02.1999 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Marit Tingelstad (Sp)

Spørsmål

Marit Tingelstad (Sp): Det er i dag stor mangel på faglært arbeidskraft i grunnskolen. Samtidig vet vi at det er mange av våre nye landsmenn som har gode lærerkvalifikasjoner hjemmefra, men som ikke får godkjent sine utdannelser.

Hva vil departementet gjøre for at denne verdifulle kompetansen skal kunne nyttes i skolen?


Les hele debatten