Spørretimespørsmål fra Børge Brende (H) til miljøvernministeren

Om å revurdere det statlige pålegget om å bygge et kjemisk renseanlegg på Høvringen i Trondheim, i lys av en rapport fra OCEANOR

Datert: 09.02.1999
Besvart: 17.02.1999 av miljøvernminister Guro Fjellanger

Børge Brende (H)

Spørsmål

Børge Brende (H): Det statlige pålegget om bygging av et kjemisk renseanlegg på Høvringen i Trondheim fremstår mer og mer som unødvendig. OCEANOR - Oceanographic Company of Norway ASA dokumenterer i en rapport at en kjemisk rensing til 400 mill. kroner "ikke løser eller påvirker de miljøforholdene som en i dag er enige om bør ha fokus. Disse pengene ville vært langt bedre anvendt i arbeidet med å "sanere utslipp i nærområdene" og "til rensekrav knyttet til de kilder som forurenser kloakken."

Vil statsråden igjen se på saken?


Les hele debatten