Spørretimespørsmål fra Sigvald Oppebøen Hansen (A) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om å oppnemne ei arbeidsgruppe for IT og andre sektorovergripande spørsmål på m.a. bibliotekområdet, slik regjeringa Jagland foreslo

Datert: 10.02.1999
Besvart: 17.02.1999 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Sigvald Oppebøen Hansen (A)

Spørsmål

Sigvald Oppebøen Hansen (A): Regjeringa Jagland foreslo i St.prp. nr. 1 (1997-98) for Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet å opprette ei arbeidsgruppe for IT og andre sektorovergripande spørsmål på mellom anna bibliotekområdet (jf. kap. 0280). Regjeringa Bondevik eller Stortinget gjorde ingen endringar på regjeringa Jagland sitt framlegg.

Når vil statsråden sørgje for at arbeidsgruppa blir oppnemnt?


Les hele debatten