Spørretimespørsmål fra Inger Lise Husøy (A) til justisministeren

Om å hindre at smutthull i utlendingsloven brukes til å skaffe restaurantarbeidere fra utlandet på slavekontrakter

Datert: 10.02.1999
Besvart på vegne av: Justisministeren
Besvart: 17.02.1999 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Inger Lise Husøy (A)

Spørsmål

Inger Lise Husøy (A): Mange restaurantarbeidere i Oslo arbeider på slavekontrakter. Særlig etniske restauranter har muligheter til å skaffe seg billig arbeidskraft fra utlandet ved hjelp av smutthull i utlendingsloven. Ifølge Oslo Hotell- og Restaurantarbeider Forening brukes utlendingsloven til å skaffe billig arbeidskraft til oppvask, rengjøring og servering. Både grunnlaget for oppholdet og lønns- og arbeidsvilkår blir brutt.

Hva gjør statsråden for å hindre at dette skjer?


Les hele debatten