Spørretimespørsmål fra Steinar Bastesen (TF) til fiskeriministeren

Om å revurdere beslutningen om at det endrede aktivitetskravet i fartøykvoteordningen i torskefisket for gruppe I skal ha tilbakevirkende kraft

Datert: 11.02.1999
Besvart: 17.02.1999 av fiskeriminister Peter Angelsen

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (TF): Departementet har endret aktivitetskravet i fartøykvoteordningen i torskefisket for gruppe I med tilbakevirkende kraft. Dette medfører at en rekke båter mister sine fartøykvoter, da de ikke var klar over de nye kriteriene og må over i gruppe II ordningen der kvotene er sterkt begrenset. Fiskerne som er blitt rammet finner dette særdeles urettferdig.

Vil statsråden revurdere beslutningen om at det endrede aktivitetskravet skal ha tilbakevirkende kraft?


Les hele debatten