Spørretimespørsmål fra Steinar Bastesen (TF) til samferdselsministeren

Om grunnundersøkelser ved vegutbygging, med henvisning til frykten for at utbyggingen av Kjøpsvikvegen i Tysfjord er årsak til at grunnen beveger seg under sykehjemmet i kommunen

Datert: 11.02.1999
Besvart: 17.02.1999 av samferdselsminister Odd Einar Dørum

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (TF): I Tysfjord i Nordland har det spredt seg frykt for at utbyggingen av Kjøpsvikveien som sto ferdig i 1992, kan være årsaken til at grunnen beveger seg under sykehjemmet i kommunen. Det er ved flere jord- og leirrasulykker i tilknytning til veier blitt reist spørsmål om vegvesenets grunnundersøkelser før utbygging.

Synes statsråden at grunnundersøkelsene ved veiutbygging er tilfredsstillende?


Les hele debatten