Spørretimespørsmål fra Petter Løvik (H) til fiskeriministeren

Om å vurdera om monopolet til S/L Fiskernes Agnforsyning for all omsetning av forskjellige typar agn i dei tre nordlegaste fylka er nødvendig

Datert: 11.02.1999
Besvart: 17.02.1999 av fiskeriminister Peter Angelsen

Petter Løvik (H)

Spørsmål

Petter Løvik (H): Ved kongeleg resolusjon av 5. februar 1954 er det i medhald i lov av 8. juli 1949 om produksjon, transport og omsetning av agn gitt monopol for all omsetning av forskjellige typar agn i dei tre nordlegaste fylka til S/L Fiskernes Agnforsyning.

Er statsråden samd i at det no bør vurderast om dette monopolet er eit nødvendig verkemiddel for å oppfylle intensjonane i lova, "å sikre en rasjonell og forsvarleg agnforsyning"?


Les hele debatten