Spørretimespørsmål fra Laila Kaland (A) til fiskeriministeren

Om fordelinga mellom sør og nord i landet av kontraheringstilskot til fiskebåtar, som er viktig for å få til ei fornying i fiskeflåten

Datert: 11.02.1999
Besvart: 17.02.1999 av fiskeriminister Peter Angelsen

Laila Kaland (A)

Spørsmål

Laila Kaland (A): Kontraheringstilskot til fiskebåtar er eit viktig statleg tiltak for å få til ei fornying i fiskeflåten. Kyst-/havfiskeflåten treng bygging av nye båtar, og det er naudsynt at fordelinga av midlar blir likt fordelt mellom ulike båttypar og mellom sør og nord i landet. Ved siste tildeling var det 11 søkjare frå Møre og Romsdal og sørover, og eit fartøy fekk tildelt tilskot. Tilskota ser ut til å gå til dei nordlegaste fylka.

Meinar statsråden at han fordelar midlane til fornying av fiskeflåten på ein rettvis måte?


Les hele debatten