Spørretimespørsmål fra Laila Kaland (A) til fiskeriministeren

Om å medverke til at målet om å styrkje kvinna sin situasjon i fiskerinæringa og å få fleire jenter til å velje fiskerifagleg utdanning kan realiserast

Datert: 11.02.1999
Besvart: 17.02.1999 av fiskeriminister Peter Angelsen

Laila Kaland (A)

Spørsmål

Laila Kaland (A): Løyvingane til kvinneretta- og kompetanseretta tiltak for 1999 er på 12 mill. kroner. Målet med denne ordninga er å styrke kvinna sin situasjon i fiskerinæringa og i fiskeriavhengige kystsamfunn. Eit riktig mål er også å få fleire jenter til å velje fiskerifagleg utdanning, også å leggje grunnlag for auka deltaking og medverknad i fiskerinæringa.

På kva måte vil statsråden medverke til at dette målet kan realiserast?


Les hele debatten