Spørretimespørsmål fra Tor Nymo (Sp) til landbruksministeren

Om forskrifter som sikrer at fylkesveterinærene kan pålegge lakseoppdretterne regionale fellesavlusinger i alle anlegg, av hensyn til ville lakse- og sjøørretbestander

Datert: 11.02.1999
Besvart: 17.02.1999 av landbruksminister Kåre Gjønnes

Tor Nymo (Sp)

Spørsmål

Tor Nymo (Sp): Det er fra både forskerhold, miljø- og landbruksmyndighetene stor enighet om at lakselus produsert i oppdrettsanleggene representerer en alvorlig trussel for de ville lakse- og sjøørretbestandene.

Vil statsråden gripe fatt i situasjonen og få på plass nasjonale forskrifter som sikrer at fylkesveterinærene kan pålegge oppdretterne samordnede, regionale fellesavlusinger i alle anlegg uavhengig av grenseverdier for lus, og når kan dette eventuelt gjennomføres?


Les hele debatten